Allmänna Villkor

1. Inledning

Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) reglerar användningen av och tillgången till vår webbplats Utlandskacasinomedzimpler.nu (“webbplatsen”). Detta inkluderar, men är inte begränsat till, innehållet, produkter och tjänster tillgängliga på eller genom webbplatsen.

2. Acceptera Villkor

Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte accepterar villkoren får du inte använda webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du godkänner och är bunden av de uppdaterade villkoren.

3. Användning av Webbplatsen

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda vår webbplats. Genom att använda vår webbplats och genom att godkänna dessa villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal. Du förbinder dig även att inte använda webbplatsen på ett sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta eller skada webbplatsen.

4. Ändringar av Villkoren

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst. Alla ändringar publiceras på denna sida. Din fortsatta användning av webbplatsen efter att ändringar har publicerats innebär att du accepterar ändringarna. Om du inte accepterar de ändrade villkoren måste du sluta använda webbplatsen.

5. Integritetspolicy

Vänligen se vår [Integritetspolicy](URL till integritetspolicy) för information om hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina personuppgifter. Din användning av webbplatsen innebär att du godkänner insamling och användning av din information enligt vår integritetspolicy.

6. Ansvarsbegränsning

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls “som det är” och vi lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, angående innehållets fullständighet, riktighet eller tillförlitlighet. Vi är inte ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador eller skadestånd, eller andra skador av något slag, som uppstår ur användningen eller oförmågan att använda webbplatsen eller dess innehåll.

7. Kontakt

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss via vår [Kontakta Oss](URL till kontaktsidan) sida. Vi strävar efter att svara på alla förfrågningar inom en rimlig tid.